Vysočina Šetří » O projektu » Text společného memoranda k projektu Kraj Vysočina šetří energii

Text společného memoranda k projektu Kraj Vysočina šetří energii

files

Kraj Vysočina a společnost E.ON Česká republika, s.r.o. sdílejí názor na význam uvědomělého přístupu k hospodaření s energiemi, uvědomují si nezbytnost realizace praktických kroků v oblasti jejich úspor a důležitost tohoto tématu pro trvale udržitelný rozvoj kraje a to i v širších souvislostech daných agendou 2020. 

Shodují se na nutnosti participace soukromého sektoru na snahách místní samosprávy v uvedené oblasti a vyjadřují vůli společně uskutečnit opatření směřující k energetickým úsporám a také přispět k jejich zdárné realizaci dalšími subjekty.

Kraj Vysočina a společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se dohodli na spolupráci, jejímž cílem je realizace konkrétních projektů na poli úspor energií, okamžitá i střednědobá opatření v uvedené oblasti a dlouhodobá koordinace společných aktivit.

Spolupráce bude realizována především v těchto oblastech:

místní samospráva
neziskový sektor
zemědělství
 

Obě strany se shodly na tom, že si budou poskytovat vzájemnou podporu pro realizaci uvedeného záměru, dojednanou konkrétně pro každý z projektů vzniklých na základě tohoto memoranda. Kraj Vysočina zejména komunikací a úsilím o zapojení obcí do projektu a E.ON Česká republika poskytnutím veškerého odborných znalostí a zázemí. Deklarují, že spolupráce není nijak časově omezena a bude průběžně pokračovat.

Fotografie z podpisu memoranda mezi Krajem vysočina a společností E.ON Česká republika

podepsané memorandumHejtman Kraje Vysočina a předseda dozorčí rdy E.ON Czech Holding s podepsaným memorandemDopl.Ing.Michael Fehn a MUDr. Jiří Běhounek při podpisu memoranda