Vysočina Šetří » Novinky » Životní prostředí 2015 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace

Životní prostředí 2015 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace

pondělí, 26. ledna 2015

„Prostřednictvím tohoto dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina 1,8 milionu korun na spolufinancování projektů zaměřených na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ popisuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Formulář žádosti je k dispozici na krajských stránkách e-Dotace nebo Fond Vysočiny. Elektronicky vyplněné žádosti lze podávat do 10. března 2015. Výše dotace je 10 – 50 tisíc korun. Na celkovém rozpočtu projektu se příjemce dotace podílí alespoň 25 %. Doba realizace začíná nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 31. října 2016.