Vysočina Šetří » Novinky » Životní prostředí 2014 – nový grant na podporu environmentální výchovy a osvěty

Životní prostředí 2014 – nový grant na podporu environmentální výchovy a osvěty

středa, 5. února 2014

krajina

„Prostřednictvím nového dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina obcím, školám, školským zařízením a neziskovým organizacím spolufinancování jejich projektů zaměřených na aktivity v oblastech: odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, zdroje a úspory energií. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ komentuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Elektronicky vyplněné žádosti lze podávat do 21. března. Výše dotace je 10 – 50 tis. Kč. Na celkovém rozpočtu projektu se příjemce dotace podílí alespoň 20%. Vyhodnocení projektů bude zveřejněno ve druhé polovině května. Doba realizace začíná nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 30. září 2015.