Vysočina Šetří » Novinky » Vysočina spustila druhou část projektu energeticky úsporného kraje

Vysočina spustila druhou část projektu energeticky úsporného kraje

pondělí, 23. června 2014

IMG_1625

Další etapa projektu energeticky úsporného kraje, který Kraj Vysočina odstartoval před dvěma lety podpisem memoranda se společností E.ON, se zaměří na možnosti alternativní mobility. Především pak na možnosti pohonu aut na stlačený zemní plyn – CNG. V rámci projektu Vysočina šetří energii si tak mohou všechny příspěvkové organizace Kraje Vysočina nechat zdarma analyzovat celý vozový park a spočítat si možné úspory, pokud budou používat jako palivo CNG.

Snadný způsob vyplnění formuláře na analytickém portálu představili zástupcům dvou desítek organizací pracovníci společnosti E.ON, která je partnerem projektu Vysočina šetří energii. Webové stránky projektu Vysočina šetří energii také přinášejí kompletní informace o používání CNG a snadnou kalkulačku úspor.


„Veřejná správa se řídí několika hlavními zásadami. My všichni musíme mimo jiné svědomitě přistupovat k veřejným rozpočtům a stejně tak k životnímu prostředí. V oblasti dopravy leží doslova na dosah ruky řešení, které nám všem umožní dosáhnout hmatatelných výsledků jak v úsporách financí, tak v ekologii, a to je důvod, proč chceme naše organizace zapojit do analýzy úspor,“ řekl na úvod setkání radní Kraje Vysočina Martin Hyský.


Kraj Vysočina je tak prvním, který v takovém rozsahu umožní svým organizacím analýzu úspor při využití alternativních paliv. Evropská unie v takzvané Bílé knize dopravní politiky již před lety jasně definovala cíle ve snižování škodlivých emisí a snížení závislosti na jednom druhu paliva. V České republice se tato strategie projevila ve snížené spotřební dani právě u CNG. Vláda České republiky dále již v roce 2005 v usnesení nazvaném „Program podpory alternativních paliv v dopravě“ vyjádřila vůli jít cestou podpory vozidel na plynový pohon a následně v roce 2008 usnesením „Program obměny vozového parku veřejné správy za ‚ekologicky přátelská‘ vozidla“ velice pádně dala najevo, že veřejná správa má být tím, kdo o šetření jak financí, tak životního prostředí nejenom mluví, ale i podle toho koná. To se bohužel nenaplnilo.

 


Evropská unie v tomto roce dala opět velice jasně najevo, že alternativní paliva a především CNG jsou tím směrem, kterým se členské státy musí ubírat. Učinila tak vydáním Směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která státy EU zavazuje k rozšíření sítě čerpacích stanic.