Vysočina Šetří » Novinky » Vysočina je druhá nejlepší v počtu odevzdaných použitých baterií.

Vysočina je druhá nejlepší v počtu odevzdaných použitých baterií.

pondělí, 9. září 2013

Venkovni cerveny kontejner2 m

Obyvatelé Vysočiny jsou druzí nejlepší v republice co do počtu kilogramů odevzdaných použitých baterií na jednoho obyvatele. Na Vysočině bylo v roce 2012 podle dat společnosti ECOBAT odevzdáno k recyklaci rekordních 29 157 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů, což je meziroční nárůst o 42 procent. V množství odevzdaných baterií pouze od veřejnosti (bez započítání firem) se v přepočtu na počet obyvatel umístil Kraj Vysočina v celorepublikovém srovnání na 2. místě.

Lidé se na celkovém sběru podíleli 79 procenty, zbylých 21 procent odevzdaly firmy. Z hlediska celkového objemu vybraných baterií skončila Vysočina na osmém místě. Významná je pomoc měst a obcí, z nichž již řada aktivně podporuje a propaguje recyklaci baterií mezi svými obyvateli.

„Češi jsou přeborníky v třídění papíru, skla a plastů. Ve zpětném odběru použitých baterií však zaostáváme. Proto je každý pokrok v této oblasti velmi důležitý,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT, a dodává: „Loni bylo v České republice k recyklaci odevzdáno celkem 920 679 kilogramů použitých baterií a akumulátorů, což je o téměř čtvrtinu více než v roce předcházejícím.“


Vysočina se může pochlubit nejhustší sběrnou sítí
Na Vysočině je celkem 1 113 sběrných míst. Jedno sběrné místo pak připadá na 459 obyvatel, což je nejlepší průměr v celé republice. Všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství. Kromě toho lze baterie odevzdávat ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. Společnost ECOBAT organizuje sběr baterii i na školách, úřadech a ve firmách.

Významná pomoc měst
„To, že se do zpětného odběru stále více zapojuje veřejnost, je velmi významné a Vysočina je v tomto směru zářným příkladem. Ve vzdělávání veřejnosti hodně napomáhají školy v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět a v poslední době také stále častěji zástupci měst a obcí. Úzce spolupracujeme s mnoha obcemi a věříme, že do budoucna se jejich počty budou dále zvyšovat,“ říká Petr Kratochvíl. Mezi obce, které se aktivně zapojují – tj. podporují a propagují recyklaci baterií a akumulátorů ve spolupráci s ECOBATEM – patří například Pokojov, Třeštice, Vacenovice, Velké Meziříčí či Žďár nad Sázavou. Zapojení měst je různé, od propagace recyklace v radničních médiích až k distribuci krabiček Ecocheese do domácností.

„Vysloužilé baterie do běžného odpadu nepatří,“ připomíná Miloslav Odvárka, zastupitel Žďáru nad Sázavou, kde spolupráce s neziskovou společností ECOBAT úspěšně probíhá. „V dnešní době již mají lidé k dispozici dostatek míst, na kterých mohou použité baterie a akumulátory odevzdat. Není to nijak nákladné a každý z nás tak může přispět k ochraně životního prostředí.“

Výchova k recyklaci už od školních lavic
Do zpětného sběru baterií se v  kraji aktivně zapojují mateřské, základní a střední školy v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Na konci roku 2012 jich v kraji bylo celkem 180. Nejlepších výsledků ve sběru baterií stejně jako v plnění úkolů zadávaných v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní  dosáhly mezi školami na Vysočině v loňském roce ZŠ Seifertova a ZŠ T. G. Masaryka (obě z Jihlavy) a ZŠ Za Branou v Pacově.