Vysočina Šetří » Novinky » V ústavu sociální péče v Lidmani vyrostl nový nízkoenergetický dům

V ústavu sociální péče v Lidmani vyrostl nový nízkoenergetický dům

pondělí, 21. října 2013

lidman_usp

S přispěním evropských dotací dokončil letos v červenci Kraj Vysočina v Ústavu sociální péče v Lidmani na Pelhřimovsku nový nízkoenergetický bytový dům. V průběhu roční rekonstrukce vznikly prostory, které poskytnou ubytování pro 18 mentálně handicapovaných klientů ústavu a provozní zázemí pro šest zaměstnanců.

„Budovu jsme koncipovali jako samostatné, vzájemně propojené bloky s buňkami rodinného typu, kde má každý z klientů k dispozici vlastní pokoj,“ vysvětluje Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Obytná budova v nízkém energetickém standardu je jednou ze sedmi pilotních investic v rámci nadnárodního projektu CEC5 – Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách.

V areálu Ústavu sociální péče Lidmaň vyrostl v období od července 2012 do července 2013 nízkoenergetický dům, který nahradil stávající nevyhovující objekt. Novostavba v Lidmani přispěje ke zlepšení komfortu a životního standardu klientů ústavu a ukáže, jaké technologie a opatření lze využít ke snížení energetické náročnosti veřejných budov, současně představuje inovativní technologie a ekologicky šetrné možnosti, jak zlepšit energetickou účinnost budov a efektivně využívat energii, včetně obnovitelných zdrojů. Jako hlavní zdroj tepla slouží tepelná čerpadla pro systém teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla, doplňkově pak energii dodává fotovoltaická elektrárna, která je ve formě hydroizolační fólie integrována do střešní krytiny. Samozřejmostí je důkladná tepelná izolace obálky budovy. „Smyslem investice v Lidmani není pouze dosažení energetických úspor a optimalizace nákladů na provoz budovy,“ říká Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. „Chceme též zvýšit všeobecné povědomí o problematice energetické náročnosti a přispět k rozšíření principů udržitelné výstavby na území našeho kraje,“ doplnil.

Výstavba nízkoenergetického objektu v Lidmani je součástí evropského nadnárodního projektu CEC5 – Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Projekt získal podporu v rámci strategické výzvy Operačního programu CENTRAL EUROPE a Kraj Vysočina se na jeho realizaci podílí ve spolupráci s partnery z osmi zemí Evropské unie za pomoci dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí, zejména cestou vytváření společných strategií a akčních plánů, a usiluje o obohacení všeobecných stavebních standardů o principy energetické efektivnosti a dlouhodobé udržitelnosti. To vše partneři projektu představí na příkladech sedmi pilotních investic – novostaveb či rekonstrukcí různých typů budov ve veřejném vlastnictví.