Vysočina Šetří » Novinky » V Třebíči děti opět soutěží ve sběru odpadů

V Třebíči děti opět soutěží ve sběru odpadů

sobota, 1. června 2013

odpady_ilustrace

Děti mateřských a základních škol ve městě Třebíči i okrese se letos opět předháněly ve sběru PET-lahví, monočlánkových baterií a papíru. Odpadová firma Esko-T ve spolupráci s Městským úřadem Třebíč uspořádala ve školním roce 2012/2013 další ročník dvou oblíbených soutěží.

Smyslem každoroční třebíčské akce s názvem „Soutěž mateřských a základních škol ve sběru PET-lahví, monočlánkových baterií a papíru“ je ukázat dětem nutnost třídění odpadu a možnosti zpracování jednotlivých složek jako druhotných surovin. Stejný cíl má i oblastní soutěž ve sběru papíru „Třídílek“.

Výsledky soupeření žáků škol budou slavnostně vyhlášeny v úterý 11. června v bývalé továrně BOPO v rámci 3. ročníku festivalu „Borovina …živá dodnes“. Kritériem pro hodnocení bylo množství sebraného materiálu v kilogramech v přepočtu na jednoho žáka. Diplomy rozdají školám třebíčští místostarostové Marie Černá a Milan Zeibert v doprovodu Pavla Gregora, ředitele firmy Esko-T, a Aloise Krčála, vedoucího odboru komunálních služeb Městského úřadu Třebíč.