Vysočina Šetří » Novinky » Třebíčská stavební škola využívá alternativní zdroje energie. A přibudou k nim další

Třebíčská stavební škola využívá alternativní zdroje energie. A přibudou k nim další

pondělí, 21. července 2014

neprehlednete_predani_smarta_trebic

Střední škola stavební v Třebíči se nebrání novinkám v možnostech úspory energie, proto má například vlastní malou fotovoltaickou elektrárnu a chystá se využívat i další úsporné systémy. Jak v následujícím rozhovoru vysvětlil ředitel Alois Novák, nejde jen o snížení nákladů školy, ale především o rozšíření obzorů studentům stavebnictví.

Proč jste se rozhodli využívat alternativní zdroje energie? Je cílem této snahy především úspora pro školu, nebo tím chcete vést k podobnému přístupu i vaše studenty?

Naše škola se snaží obsahem výuky reagovat na novinky a nové trendy v oboru, tedy ve stavebnictví. Protože jednou z klíčových otázek moderní stavební výroby je energetická náročnost staveb, považujeme za nezbytné o nich informovat naše žáky. Jedná se zejména o technologie zaměřené na snižování tepelných ztrát – zateplovací systémy a rekuperace – a dále na hospodárné nakládání s energiemi, tzn. regulace. Součástí výuky je také problematika volby vhodného zdroje energie, ať už tepelné, elektrické nebo jiné. I samotná volba zdroje může přinést nemalé úspory. Žáci se učí posuzovat ekonomiku stavebních opatření a provozování soustav celkově, tedy z pohledu pořizovacích nákladů i úspor provozních nákladů. Proto se snažíme, aby se s těmito technologiemi dostali do kontaktu již během studia a měli tak vlastní zkušenost s jejich provozem. Cílem instalací tedy primárně není řešit úspory energií na naší škole, ale vzdělávat naše absolventy. Jak jsem již uvedl, chceme-li minimalizovat náklady na energie, je nutné spotřebu vyrobených energií také efektivně regulovat. Proto jsme v roce 2013 vybavily naše laboratoře interaktivními panely s moderními regulačními systémy. Zapojení umožňuje žákům modelovat výkon zdrojů, posuzovat efektivitu různých druhů vytápění od podlahového přes stěnové až po tradiční.

Do jakých projektů souvisejících s energeticky úspornými opatřeními je vaše škola zapojena?

Již asi 15 let vlastníme malou dosluhující fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1,2 kW. Dostala se k nám v rámci projektu „Slunce do škol“. Důležitější než její ekonomický přínos jsou pro nás výsledky prováděných měření. Máme za dobu 12 let zaznamenáno nejen množství vyráběné elektrické energie, ale také poklesy výkonů fotovoltaických panelů v čase apod. Součástí tohoto historického projektu jsou i fototermické panely sloužící k ohřevu užitkové vody.

Plánujete rozšíření fotovoltaické elektrárny? O jaké rozšíření půjde?

Od roku 2011 se snažíme zapojit do některého z programů, který by nám umožnil stát se vzdělávacím centrem obnovitelných zdrojů energií v regionu. V roce 2013 jsme vstoupili do regionálního operačního programu jako partneři v krajském projektu. Vznikne vzdělávací centrum, jehož součástí bude fotovoltaická elektrárna o výkonu cirka 10 kW, solární termické panely, v deskovém a trubicovém provedení o celkové ploše 35 metrů čtverečních, které budou sloužit k ohřevu teplé vody využitelné pro potřeby školy, hybridní tepelné čerpadlo se dvěma primárními okruhy o výkonu 14 kW, které zvýší efektivitu solárního systému s pomocí akumulační nádoby, kdy pracuje jako tepelné čerpadlo voda-voda, dále tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 10 kW, které bude využívat geotermální energii pomocí vertikálního zemního výměníku, a kogenerační jednotka jako kombinovaný energetický zdroj produkující teplo a elektřinu spalováním plynu. Systém umožní dlouhodobě vyhodnocovat efektivitu provozu jednotlivých zdrojů v závislosti na ročních obdobích a změnách počasí. U každého ze systémů budou prezentovány základní možnosti zapojení a popis funkce na konkrétních realizacích v praxi.

Jak projekt obohatí vaše studenty?

Projekt bude mít dopad především na kvalitu odborné výuky žáků oborů Technická zařízení budov, Stavebnictví, Technické lyceum, Instalatér a Elektrikář silnoproud. Projekt podpoří výzkumné aktivity žáků technických škol, umožní využívat získaná data při zpracování ročníkových prací a jejich následnou prezentaci laické i odborné veřejnosti.  Se zahájením provozu se počítá koncem roku 2014.

Nedávno měla vaše škola možnost otestovat elektromobil od E.ONu. Postačila současná fotovoltaická elektrárna ve škole k jeho nabití?

Testování elektromobilu bylo pro zaměstnance i žáky příjemným zpestřením závěru školního roku. Všechny pouze zklamala vysoká pořizovací cena elektromobilu. Naše současná fotovoltaická elektrárna přispěla za dobu testování k nabíjení elektromobilu kvůli svému minimálnímu výkonu pouze symbolicky, v průběhu testovacího týdne by dokázala baterie elektromobilu jednou plně nabít. Pokud si budeme moci půjčit elektromobil i v příštím roce, budeme jezdit „téměř“ zadarmo.