Vysočina Šetří » Novinky » Třebíč dá zateplit dvě velké budovy

Třebíč dá zateplit dvě velké budovy

pondělí, 10. března 2014

zatepleni

S přicházejícím jarem se rozbíhá i stavební sezóna. Město Třebíč má kromě velkých akcí připraveny pro letošek také investice do modernizace a oprav stávajících budov. Vedle nového přestupního dopravního terminálu a nového Domu dětí a mládeže v Borovině bude patřit mezi důležité stavby také zateplení dvou objektů.

V loňském roce provedla radnice výměnu oken a kompletní zateplení u členitých budov dvou základních škol – v ulici Kpt. Jaroše a v Benešově ulici. Tento rok se bude pokračovat se stomatologickou poliklinikou ve Vltavínské ulici a se základní školou Bartuškova. Nutnost modernizace a zateplování městských budov pocházejících vesměs z 60. až 80 let minulého století vysvětlil místostarosta Pavel Pacal: „Již na začátku roku 2011 jsem zmínil potřebu a nutnost vyměnit okna a zateplit budovy školských zařízení. Jsem rád, že se nám daří tento cíl plnit.  Školy tím získávají nejen nový vzhled, ale rovněž nemalé úspory na tepelné energii. Ze zpracovaných tepelných auditů vyplývají úspory kolem 35 procent roční spotřeby tepla. Což je velmi hospodárné. Určitě v tomto trendu budeme pokračovat i v dalším roce pro zbývající školy, školky a rovněž také budovy v majetku města, například domy s pečovatelskou službou.“

Na budově stomatologické polikliniky nechal odbor správy majetku a investic města na podzim 2013 osadit nová okna a dveře. Po zimní pauze se tam teď začíná znovu pracovat. Dodavatelská firma bude do června obkládat ploché střechy a obvodové stěny minerální vlnou. Součástí díla budou i nové hromosvody a okapové chodníky.

Úterý 1. dubna bude termínem pro zahájení stavební akce na základní škole v Bartuškově ulici. Zhotovitel nejprve vymění všechny výplně otvorů, tzn. okna a dveře, a pak se pustí do obkladů střech a zdí deskami z pěnového polystyrenu. S dokončením této akce se počítá v září až říjnu letošního roku.

Výměna oken a zateplování přijde na poměrně značné peníze. „Realizační cenu stomatologické polikliniky jsme soutěží snížili na přibližně 8.400.000 korun bez DPH. U základní školy Bartuškova jsme se dostali na asi 22.590.000 korun bez DPH. Na obě akce se nám podařilo získat dotace. V prvním případě je to od Evropské unie zhruba 4.130.000 korun. V druhém případě činí dotace od Evropské unie kolem 16.650.000 korun a ze státního rozpočtu skoro 980.000 korun,“ přiblížil financování místostarosta Pavel Pacal.