Vysočina Šetří » Novinky » Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná veřejně na internetu

Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná veřejně na internetu

pondělí, 13. ledna 2014

skladka

Rada Kraje Vysočina dnes na svém jednání jednohlasně rozhodla o zveřejnění Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina považuje za žádoucí a vhodné, aby předmětná studie mohla být využita širší veřejností. S ohledem na tuto skutečnost je studie zveřejněna na www.kr-vysocina.cz bezúplatně.

„Důvodem rozhodnutí Rady Kraje Vysočina je nepříliš šťastné smluvní ustanovení, které kraji jako objednateli nedávalo právo na další veřejné bezplatné zveřejnění studie proveditelnosti, včetně poskytnutí podlicence dalším osobám. Jako nepříliš šťastná se ukázala i podmínka ve smlouvě řešící úplatu  za poskytnutí podlicencí. Jsem přesvědčen, že výše uvedená omezení by u materiálů tohoto charakteru neměla figurovat a závěry studií by měly být přístupné jednodušeji bez zbytečných administrativních komplikací. O správnosti našich kroků je třeba veřejnost přesvědčit odbornými argumenty v širší diskuzi, kterou tímto naším krokem jednoznačně podporujeme,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/studie-proveditelnosti-zevo-vysocina/d-4055747/p1=50824