Vysočina Šetří » Novinky » Spolupráce kraje a společností EKO-KOM a ELEKTROWIN pokračuje i letos

Spolupráce kraje a společností EKO-KOM a ELEKTROWIN pokračuje i letos

pondělí, 2. února 2015

eko_kom

Kraj Vysočina spolupracuje při řešení problematiky odpadového hospodářství v regionu už 12 let s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a šestým rokem se společností ELEKTROWIN a.s., provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Společné projekty se zaměřují zejména na osvětové akce a také technickou podporu třídění nejrůznějších druhů odpadů. V letošním roce vyčlenil Kraj Vysočina ve svém rozpočtu na tuto spolupráci 1,3 milionu korun.

Tucet let společné podpory třídění komunálních odpadů

„Kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM již dvanáctým rokem společně podporují na Vysočině oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Za období 2004 – 2014 byly spolufinancovány aktivity zaměřené na environmentální osvětu a na technickou podporu třídění odpadu ve výši 52 miliónů a pro rok 2015 jsou plánovány aktivity za 3,2 mil. Kč“, řekl k dlouholeté spolupráci krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Další tisíce barevných tašek do domácností a desítky nových nádob na papír, plast a sklo do obcí podpoří ucelený systém nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu. Pro předání aktuálních informací a vzdělávání budou pro zástupce obcí a úředníky v odpadovém hospodářství realizována půldenní školení a v závěru roku i tradiční dvoudenní odborná konference. Sběr využitelných odpadů posuzuje soutěž obcí „My třídíme nejlépe“ a mezi vítěze kraj v listopadu rozdělí celkem 500 tis. Kč. Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

Oddělený sběr elektroodpadu má v Kraji Vysočina své pevné místo


Kraj Vysočina pokračuje šestým rokem ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s., provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení pro skupiny elektrozařízení velké a malé spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Na podporu předcházení vzniku a třídění elektroodpadu byly zatím vynaloženy finanční prostředky ve výši 8,7 mil Kč. Účastí na akci v ZOO, na aktivitách Jízda do stanice recyklace nebo Recyklujte s hasiči, se široká veřejnost může s problematikou zpětného odběru elektrozařízení seznámit netradiční formou. Z projektu budou podpořeny i další kontejnerové systémy na sběr vysloužilých elektrospotřebičů ve  městech. Pro rok 2015 se plánuje s výdaji ve výši 1,2 mil Kč.

Má to smysl. Třiďte odpad!