Vysočina Šetří » Novinky » Senioři začali třídit víc, než se čekalo. Chtějí další nádoby

Senioři začali třídit víc, než se čekalo. Chtějí další nádoby

pondělí, 16. června 2014

2014_06_11_trideni_DSST_055

Nečekaně pozitivní ohlas mezi obyvateli Domova seniorů Stříbrné Terasy v Jihlavě vyvolala nová možnost třídění odpadů v projektu s názvem „Vždyť třídit je tak snadné“. Po zavedení separace muselo vedení domova vyjednat častější vývoz kontejnerů na separovaný odpad, zato kontejner na netříděný odpad se plní o poznání pomaleji. Nákup nádob na tříděný odpad uhradila jihlavská radnice z ekologického fondu města.

V provozu domova (kuchyň, kanceláře, technické místnosti ad.) je nakládání s odpady vyřešeno od počátku. Zbývalo ještě dořešit odpadky z pokojů pětasedmdesáti obyvatel domova, které končily v jedné přeplněné nádobě na směsný komunální odpad. Technické řešení bylo snadné, víc se ale provozní domova Petr Kubíček zamýšlel nad motivací klientů. „Na besedě o odpadech jsme obyvatelům třídění nabídli jako možnost vrátit se k tomu, co jim v mládí vštěpovali rodiče, tedy například šetrnost, pořádek a ohleduplnost k okolí,“ vysvětlil Petr Kubíček.
Zvolená strategie byla trefou do černého. „Reakce nás skoro zaskočila. Zafungovalo to nečekaně dobře, zapojili se téměř všichni. Vrcholem bylo, když nás po pár dnech postupně několik lidí oslovilo s dotazem, kam mají dávat víčka od lahví, plechovky a podobně. Nad rámec projektu jsme ještě museli dokoupit nádoby na kovy,“ dodal vedoucí provozu.
Malé kontejnery jsou na chodbách k dispozici čtyři týdny. Nebylo možné dát koše na třídění do všech pokojů, na každém poschodí je tedy koutek se čtveřicí nádob, nad kterými jsou nástěnky s informacemi o třídění. Před zavedením separace navštívila obyvatele domova pracovnice jihlavského magistrátu, odboru životního prostředí, s informacemi o nakládání s odpady.
„Zapojení obyvatel domova seniorů do třídění odpadů je samozřejmě dobrá zpráva. Dokazuje to, že chovat se ohleduplně k životnímu prostředí lze v kterémkoliv věku a na kterémkoliv místě, zejména pokud jsou k tomu vytvořeny podmínky. Jsem rád, že jsme mohli tuto malou, ale povedenou aktivitu podpořit,“ vyslovil se k tématu náměstek primátora pro životní prostředí Rudolf Chloupek. Radnice zavedení třídění v domově seniorů podpořila metodickou pomocí a uvolněním pěti a půl tisíce korun na nákup nádob.
Jihlava již řadu let zaujímá k odpadům jednoznačný a každému srozumitelný postoj. V maximální míře je třeba omezit jejich vznik a zajistit jejich třídění a recyklaci. V průměru každý obyvatel Jihlavy včetně novorozenců vyprodukoval v loňském roce 282 kg komunálního odpadu a z toho se podařilo vytřídit 82 kg, tedy 29 procent. V průměru tak po každém obyvateli Jihlavy zbude 200 kg odpadu, který končí bez užitku na skládce. V letošním roce město přichází s dalšími aktivitami na podporu recyklace a omezování odpadu, byl například zahájen pilotní projekt svozu bioodpadu v částech města Pávov a Zborná, zastupitelé aktuálně schválili pilotní motivační program, který zvýhodňuje jihlavské domácnosti, které se svými odpady nakládají odpovědně.