Vysočina Šetří » Novinky » Sběr starých mobilů na úřadech vynesl Vysočině stříbro

Sběr starých mobilů na úřadech vynesl Vysočině stříbro

pondělí, 16. prosince 2013

mobily_sbirka

Skončila sběrová akce „Věnuj mobil“ kolektivního systému ASEKOL, do které se v listopadu zapojil krajský úřad i úřady měst Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Během celého měsíce se sesbíralo 193 starých mobilních telefonů. Toto množství znamená v pořadí krajů dělené druhé místo spolu s krajem Jihočeským.

Nefunkční mobily budou předány k recyklaci, funkční k repasi a následně poputují k dětem z dětských domovů a do pěstounských rodin. Cílem akce bylo nejen vysbírat co nejvíce vysloužilých i stále funkčních mobilních telefonů, ale především jít občanům příkladem a upozornit na možnost třídění a recyklace starých elektrospotřebičů.

Díky zpětnému odběru sta kusů mobilních telefonů dojde například ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů. Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 140 domácností. K úspoře energetických surovin se nemusí vytěžit 29,2 litru ropy, které se spotřebuje k ujetí 417 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou. Nebo dojde k úspoře 2340 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod.

Spolupráce kraje se společností Asekol přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblastech maximalizace třídění komunálních odpadů, jejich další využití a předcházení vzniku komunálních odpadů.
Má to smysl. Třiďte odpad!