Vysočina Šetří » Novinky » Projekt EPC považují v novoměstské nemocnici za správné rozhodnutí

Projekt EPC považují v novoměstské nemocnici za správné rozhodnutí

pátek, 1. srpna 2014

nemocnice_nmnm

V novoměstské nemocnici vsadili na moderní technologie, které jim pomohou uspořit na nákladech za energie. Podrobněji v rozhovoru popsal úsporná opatření technický náměstek nemocnice Vladimír Zelený.

Co všechno zahrnuje projekt EPC o poskytování energetických služeb se zárukou, do něhož je nemocnice zapojena?

Projekt EPC realizovaný v nemocnici se týká úspor energií, a to zajištěných kompletní rekonstrukcí kotelny, změnou otopného systému a změnou otopného média včetně výměny všech rozvodů v areálu i obytných domů u nemocnice. Dále se týká úspor elektrické energie při vybudování vlastní kogenerační jednotky (KG) na výrobu elektrické energie a při spotřebě veškerého odpadního tepla a úspor v oblasti spotřeby vody v nemocnici.

Jak probíhala realizace projektu?

Výběrové řízení na realizaci projetu EPC vyhrála firma AB facility a.s. v říjnu 2009. Realizace projektu proběhla v roce 2010 a akce bude ukončena v roce 2018. Po tomto datu přejde celé zařízení do majetku nemocnice a bude dále provozováno v nastavených parametrech včetně dosahovaných úspor.

Jak se prostřednictvím úspor v EPC projektu navrací původní investice?

EPC metoda je založena na realizaci a financování celé investiční akce z úspor vzniklých instalováním a ekonomickým provozováním nových technologií. Původní technologie (kotelny, rozvodů tepla a teplé vody, úspory vody atd.) byly výhercem nahrazeny zcela novou úspornější technologií, kterou i zainvestoval. Vzniklé úspory pokryjí veškeré potřebné investiční náklady spojené s realizací celé akce za dobu osmi let.

Jaké úspory projekt nemocnici přináší v porovnání s obdobím před realizací úsporných opatření?

Vzniklé úspory energií pokrývají veškeré náklady na hrazení celé investice vůči dodavateli a každý rok ještě přináší nadúsporu nemocnici ve výši asi 1,8 milionu korun.

Jak hodnotíte projekt s odstupem několika let od zavedení úsporných opatření?

Projekt EPC realizovaný v Nemocnici Nové Město na Moravě byl výborným rozhodnutím za podpory zřizovatele Kraje Vysočina a byl i v roce 2012 vyhodnocen celorepublikově jako nejlepší projekt ve své kategorii v soutěži „E.ON Energy Globe Award ČR 2012“.  Po uplynutí smluvních osmi let se  celé zařízení stane majetkem nemocnice, skončí jeho splácení a všechny vzniklé úspory bude moci nemocnice účelně investovat dle aktuálních potřeb nemocnice.