Vysočina Šetří » Novinky » Oddělený sběr elektroodpadu má v Kraji Vysočina své pevné místo

Oddělený sběr elektroodpadu má v Kraji Vysočina své pevné místo

pondělí, 31. března 2014

oddeleny_odpad

Kraj Vysočina pokračuje pátým rokem ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s., provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení pro skupiny elektrozařízení velké a malé spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Na podporu předcházení vzniku a třídění elektroodpadu byly zatím vynaloženy finanční prostředky ve výši 7,7 milionu korun.

Účastí na akci v ZOO, na aktivitách Jízda do stanice recyklace nebo Recyklujte s hasiči, se široká veřejnost může s problematikou zpětného odběru elektrozařízení seznámit netradiční formou. Z projektu budou podpořeny i další kontejnerové systémy na sběr vysloužilých elektrospotřebičů ve městech. Pro rok 2014 se plánuje s výdaji ve výši 1,4 milionu korun.