Vysočina Šetří » Novinky » Občané Jihlava recyklací starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí

Občané Jihlava recyklací starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí

pondělí, 23. června 2014

Loni občané odevzdali k recyklaci 3.313 televizí, 1.353 monitorů a 37.819,43 kg drobného elektra. Občané Jihlavy už několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody Jihlaváci díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Ví se také, o kolik Jihlava snížila produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Jihlava získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech ohledech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Jihlavy v loňském roce vytřídili 3.313 televizí, 1.353 monitorů a 37.819,43 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 1.624,28 MWh elektřiny, 78.852,29 litrů ropy, 7.157,00 m3 vody a 63,52 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 358,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1.418,20 tun,“ stojí ve vyhodnocení Asekolu.
„Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková