Vysočina Šetří » Novinky » Na snížení nadměrné radiační zátěže získal Kraj Vysočina v roce 2016 tři miliony korun

Na snížení nadměrné radiační zátěže získal Kraj Vysočina v roce 2016 tři miliony korun

středa, 11. ledna 2017

radiace

Kraj Vysočina patří dlouhodobě k regionům, které nejlépe využívají dotační tituly na snížení nadměrné radiační zátěže svých obyvatel. Jen loni přišly kraji na tyto účely tři miliony ze státních prostředků. „Podařilo se snížit nadměrnou radiační zátěž životního prostřední v rodinném domku na Třebíčsku, v objektu dětských jeslí v Jihlavě a ve veřejném vodovodu na Žďársku, a tím se ozdravilo životní prostředí pro dalších zhruba 190 občanů regionu,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Část ze získaných tří milionů korun pro Kraj Vysočina zabezpečí financování projektů na snížení radiační zátěže pro rok 2017. Radiační zátěž se sníží v dalších dvou rodinných domcích na Třebíčsku a Žďársku a také v případě veřejného vodovodu na Havlíčkobrodsku.

Za dobu existence Radonového programu ČR, od roku 1991, získal Kraj Vysočina nad rámec svého rozpočtu na snížení nadměrné koncentrace radiační zátěže v problematických objektech a zařízeních více než 200 milionů korun.

Kraj Vysočina je z hlediska radonového rizika a na základě výsledků proměřených objektů nejexponovanějším územím v republice. Také proto se odbor životního prostředí a zemědělství snaží získat státní prostředky na ozdravení životního prostředí obyvatel od nadměrné radiační zátěže v největší možné míře.

Stále podle atomového zákona platí, že za výši radiační zátěže objektu odpovídá jeho vlastník. Zástupci předškolních i školních zařízení, ale také další individuální zájemci mají možnost nechat si bezplatně radon změřit. Měření, stejně jako veškeré poradenství k této problematice zabezpečuje a zprostředkovává Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dotační tituly na realizaci protiradonových ozdravných opatření v rodinných domcích, bytech, předškolních a školních zařízeních, i na veřejných vodovodech zůstávají nadále v platnosti. Upozorňujeme dále na to, že 1. ledna 2017 vstoupil v platnost nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. Se změnami proti původnímu atomovému zákonu č. 18/1997 Sb. se můžete seznámit na www. kr-vysocina.cz – Životní prostředí – Radon – Aktuální informace - Nový atomový zákon platný od 1. 1. 2017. Další informace o této problematice je možné čerpat na www.kr-vysocina.cz – Životní prostředí – Radon, www.sujb.cz, www.suro.cz a www.radonovyprogram.cz.

Kraj Vysočina na svém území v rámci Radonového programu ČR zajistil ozdravení 643 bytů převážně v rodinných domcích, 53 základních a mateřských škol a 148 veřejných vodovodů. Po celém kraji bylo bezplatně rozmístěno přibližně 67 500 monitorovacích zařízení (stopových detektorů RAMARN) a z hlediska výskytu radonu bylo tímto způsobem prozkoumáno cca 95 % převážně bytových objektů.
Díky aktivní součinnosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina se Stáním úřadem pro jadernou bezpečnost, Státním ústavem radiační ochrany, Ministerstvem financí ČR, s veřejností a obcemi patří tak Kraj Vysočina dlouhodobě ke krajům nejlépe využívajících těchto dotačních titulů.