Vysočina Šetří » Novinky » Kvalitu ovzduší na Vysočině monitoruje nejmodernější technika

Kvalitu ovzduší na Vysočině monitoruje nejmodernější technika

pondělí, 5. srpna 2013

mereni_ovzdusi_sonda

V říjnu loňského roku odstartoval na území Kraje Vysočina monitoring kvality ovzduší, který realizuje na základě zadání a finanční podpory Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Po dobu 5 let se budou ve 24 vybraných lokalitách osm týdnů rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek.

Současně jsou měřeny meteorologické prvky - směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu. On-line data z měření včetně popisu sledovaných lokalit a sledovaných látek, harmonogramu měření a další údaje jsou k dispozici na speciální webové stránce www.ovzdusivysocina.cz.

Měřící kampaně jsou celoročně naplánovány tak, aby reprezentovaly topnou a netopnou sezonu a každá lokalita má své specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště nebo průmyslovou zónu. Výběr lokalit a hlavně doba trvání měření jsou řešeny ve vztahu k výpočtu ročního průměru, aby jednotlivé lokality mohly být srovnávány a vyhodnoceny s platnou legislativou a současně platnými limity.

V současné době byla do kampaně zapojena nová mobilní stanice společnosti ENVItech Bohemia, která je vybavena špičkovou měřicí technikou. Mobilní přívěs, ve kterém je umístěna kompletní výbava plynových analyzátorů a velmi přesný optický prachoměr německého výrobce, který umožňuje současné kontinuální měření různých frakcí prašných částic. Aktuálně je jednotka umístěna v blízkosti Zdravotního ústavu v Jihlavě, další pak v Hrotovicích, Novém Městě na Moravě a Golčově Jeníkově.Podle krajského radního pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda probíhá měření bez problémů a podle předloženého harmonogramu měření. První zprávu, která bude komplexně a s vypovídající hodnotou interpretovat výsledky ročního měření, bude mít Kraj Vysočina k dispozici letos v listopadu. Roční zprávy včetně závěrečné zprávy, která bude k dispozici v roce 2017, Kraj Vysočina zpřístupní veřejnosti a bude je sdílet i se všemi 24 městy – měřícími profily.