Vysočina Šetří » Novinky » Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

pátek, 17. července 2015

fire-1564998

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu pro podávání žádostí na kotlíkové dotace. Zveřejněné podmínky jsou však v tuto chvíli určeny pro jednotlivé kraje, které na základě dokumentace musí připravit do 30. září 2015 žádost o grant pro získání prostředků do regionu. Teprve až budou žádosti krajů ze strany Ministerstva životního prostředí vyhodnoceny a bude vydáno rozhodnutí, mohou být vyhlášeny výzvy předkládání žádostí na samotnou výměnu kotlů v domácnostech.

„Kraj Vysočina intenzivně připravuje podklady pro předložení žádosti o grant, aby si i občané na Vysočině mohli podat žádost o dotaci na výměnu kotle,“ uvádí Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

"Informace o vyhlášení výzvy pro občany a podmínky pro získání dotace pro jednotlivé domácnosti budou zveřejňovány v krajských novinách a na webových stránkách kraje v dostatečném předstihu. Plánujeme i sérii seminářů v obcích regionu,“ ujistil Zdeněk Chlád.

Rámcové podmínky včetně průzkumu zájmu veřejnosti v Kraji Vysočina o kotlíkové dotace jsou už nyní zveřejněny na www.kr-vysocina/kotliky