Vysočina Šetří » Novinky » Jihlavská nemocnice šetří miliony na energiích, díky tomu získala cenu

Jihlavská nemocnice šetří miliony na energiích, díky tomu získala cenu

pondělí, 20. října 2014

nemocnice_jihlava

Třináct ušetřených milionů korun za rok. To je důvod, proč získala tento týden Nemocnice Jihlava ocenění Nejlepší evropský projekt energetických služeb roku 2014. Peníze se každý rok daří ušetřit ve zdravotnickém zařízení na Vysočině na energiích.

Evropská iniciativa pro energetické služby (EESI) každoročně oceňuje nejlepší evropské projekty a poskytovatele energetických služeb. Hodnotící komise ocenila na jihlavském projektu komplexnost a ekonomický přínos. Ještě v roce 2011 stály energie jihlavskou nemocnici průměrně 36,4 miliónů korun ročně. Od roku 2012 činí tyto náklady díky řadě úsporných opatření a důslednému energetickému managementu méně než 23 miliónů korun ročně. „Při roční splátce investice devět miliónů tedy nemocnici ještě čtyři milióny korun úspor zbydou. Suma celkových nákladů na nákup tepla, elektřiny a vody se v příštích deseti letech sníží o celkem 132 milionů korun,“ vysvětluje výhodnost projektu ředitel nemocnice Lukáš Velev.

Investice do úsporných opatření se zaměřila na výrobu, distribuci a užití tepla, elektrické energie a spotřeby vody. Nejvýznamnější úspory přinesla komplexní rekonstrukce teplovodních rozvodů a předávacích stanic a instalace nového VN transformátoru. Toto opatření umožnilo optimálně využívat dvě stávající kogenerační jednotky ke kombinované výrobě tepla i elektrické energie. Dalších úspor bylo dosaženo nahrazením původní finančně velmi nákladné centrální výroby páry lokálními vyvíječi páry umístěnými přímo v centrech její spotřeby. Pokročilý systém měření a regulace včetně systému individuální regulace teploty jednotlivých místností (IRC) společně s vytvořením nového moderního centrálního energetického dispečinku umožnil dodávat energii do jednotlivých objektů a místností Nemocnice Jihlava přesně podle jejich aktuálních požadavků. Dodavatelem projektu je společnost ENESA a. s.