Vysočina Šetří » Novinky » ENERSOL 2013

ENERSOL 2013

čtvrtek, 28. února 2013

ener_cz

Reprezentační družstvo z Vysočiny bude obhajovat vítězství v celostátním finále

O postup do republikového finále ENERSOL 2013 a možnost reprezentovat Kraj Vysočina soupeřilo v pátek 22. února v jihlavském Kině Dukla čtrnáct studentů se svými projekty zaměřenými na obnovitelné zdroje, úsporu energií a snižování emisí v dopravě. Do finále, které se uskuteční na konci března v Chebu, postoupilo sedm nejlepších, konkrétně čtyři projekty z kategorie ENERSOL A PRAXE, dva projekty z kategorie ENERSOL A INOVACE a jeden projekt z kategorie ENERSOL A POPULARIZACE. Reprezentační družstvo Kraje Vysočina bude na západě Čech obhajovat loňské i předloňské vítězství.

Odborná porota hodnotila nejen formální a odbornou stránku příspěvků, ale i úroveň samotné prezentace včetně schopnosti vyjádřit srozumitelně základní myšlenky projektu. „Do letošního ročníku se přihlásilo třináct středních škol z našeho kraje a celkem jsme obdrželi přes 30 žákovských prací. Tradičně nejvíce se do projektu zapojují střední odborné školy technického zaměření. Na rozdíl od jiných krajů postrádáme projekty stavebních škol nebo gymnázií,“ řekl v Kině Dukla Josef Váca, ředitel Střední školy technické Jihlava a zároveň ředitel Regionálního vzdělávacího centra pro Kraj Vysočina a dodal, že pohled mladé generace přináší mnohdy zajímavá, neotřelá a inovativní řešení využitelná v běžné praxi.

Reprezentační družstvo Kraje Vysočina
kategorie ENERSOL A PRAXE:
1. místo Michaela Svobodová – Výskyt CO2 ve škole
2. místo Tomáš Ondroušek – Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem
3. místo Michal Bruckner – Výkon zdroje energie pro domácnost
4. místo Ondřej Jedlička – Pravda o „úsporných žárovkách“
kategorie ENERSOL A INOVACE:
1. místo Jan Stříteský – Spalovny odpadu
2. místo Jakub Jindra – Trombeho stěna
kategorie ENERSOL A POPULARIZACE:
1. místo Michal Bartoš a Vojtěch Bouchner – Carbon Dioxide

Projekt ENERSOL vznikl v roce 2001 a až do roku 2005 byl společným programem 6 evropských zemí. Od roku 2004 paralelně s tímto evropským projektem začíná realizace českého projektu se stejným názvem, ale s českými a slovenskými školami, pedagogy a jejich žáky a studenty. Postupně jsou do projektu zapojovány i další země – Rakousko, Německo, Slovinsko a Polsko. Regionálním vzdělávacím centrem pro Kraj Vysočina se stala Střední škola technická Jihlava zřizovaná Krajem Vysočina. Úkolem centra přihlášeného k projektu ENERSOL je podporovat partnerské školy v regionu např. formou semináře nebo exkurze.