Vysočina Šetří » Novinky » Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů

Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů

čtvrtek, 28. února 2013

jtc225p1systemekokom

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“ je historicky zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu. Objem investic za léta 2004 - 2013 představuje 58,4 miliónu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činí 20,4 miliónu korun.

Z komunikačních aktivit budou v rámci spolupráce kraje a společnosti EKO-KOM i v letošním roce realizovány různé akce pro veřejnost, soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013 (s novými pravidly) s  finanční odměnou vítězným obcím. Plánovaný seminář Komunální odpady v praxi doplní série tematických seminářů v okresních městech. Společnost EKO-KOM zakoupí další sběrové nádoby na papír, plast, sklo bílé, barevné a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

Spolupráce je v souladu s cíli krajského Plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění a předcházení vzniku odpadů. Tím zároveň přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblastech maximalizace třídění komunálních odpadů, jejich další využití a předcházení vzniku komunálních odpadů.
Má to smysl. Třiďte odpad!