Vysočina Šetří » Novinky » Cvičení Blackout 2016: 30 cvičných hodin bez elektrické energie

Cvičení Blackout 2016: 30 cvičných hodin bez elektrické energie

středa, 27. dubna 2016

blackout_vysocina

Hejtman Kraje Vysočina a předseda Krizového štábu Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes v pozdních odpoledních hodinách ukončil štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina na výpadek elektrické energie velkého rozsahu tzv. blackout.

„V rámci cvičení jsme prověřili jednu z nejobávanějších krizových situací, kterou můžeme ve vyspělé společnosti zcela závislé na dodávce elektrické energie znamenat. První zřejmé závěry jsme prodiskutovali ještě před ukončením cvičení, další doporučení pro zlepšení připravenosti, které vyplynuly z aktivit členů krizového štábu, budou následovat během několika dní a poté také na společném projednání všech aktérů s určitým časovým odstupem. Závěry: chybějící organizační podmínky výdeje potravin včetně ochrany výdejních míst, které umí zajistit Policie ČR, rozumně připravená logistika předávání základních informací o průběhu mimořádné události“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který krátce po 16:00 hodině zrušil cvičný vyhlášený stav nebezpečí.

Jedním ze zásadních poznatků, které cvičení jasně ukázalo, že ne všechny organizace, u kterých je to důležité, disponují dostatečnými záložními zdroji elektrické energie. Podle hejtmana je do budoucna nezbytné vyřešit logistiku zásobování pohonnými hmotami a jejich přepravu na místo určení. V této souvislosti bylo upozorněno například na nedostatek kanystrů pro dodávku pohonných hmot pro agregát řešící výrobu elektrické energie v sídle Kraje Vysočina. Pozornost musí být věnována také zjištění výpadků komunikace mezi urgentními příjmy nemocnic v postižené lokalitě a zdravotnickou záchrannou službou. Tento stav bude do budoucna pojištěn záložní komunikací přes vysílačky.

Hlavní cíle cvičení byly podle slov hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka splněny – ověřena byla reakce a akceschopnost krizových orgánů a dalších součinnostních organizací. „Děkuji všem více než dvěma stovkám lidí, kteří se do cvičení zapojili a pomohli nám definovat řadu skutečností, jejichž zapracování do krizových plánů nám pomůže přirozeně a rychleji řešit tento typ mimořádné situace,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek.