Vysočina Šetří » Novinky » Alternativní mobilita v Kraji Vysočina

Alternativní mobilita v Kraji Vysočina

pondělí, 22. června 2015

30095v16_vysocina-skoly-cngauta

Kraj Vysočina v rámci projektu Vysočina šetří energii začal testovat také využití alternativní mobility. Mezi tu patří především vozidla na stlačený zemní plyn, tzv. CNG, a dále pak elektromobily. V loňském roce díky společnosti E.ON, se kterou Kraj Vysočina projekt Vysočina šetří energii realizuje, mohlo několik krajských institucí vyzkoušet elektromobil. Jeden týden ho v ostrém provozu testovaly školy, nemocnice, krajský úřad, radnice apod.

V současné době se Kraj Vysočina zaměřil především na využití vozidel s pohonem na CNG. Zde je totiž přijatelná pořizovací cena (oproti elektromobilům) a především náklady za PHM jsou o 50 % nižší, než při využití benzinu či nafty. Právě tato oblast alternativní mobility má nyní budoucnost, bude podporována i státem a v ekonomickém modelu vychází lépe než elektromobilita.
Všechny příspěvkové organizace Kraje Vysočina mají stále možnost si na webovém portálu nechat udělat analýzu provozu jednotlivých vozidel a kalkulaci úspor při využití CNG pohonu. Analýza jim také ukáže, jak výhodné je pro ně využívání CNG pohonu i s ohledem na nejbližší plnicí stanice v jejich jízdních trasách.


CNG vozidla už používá SOU a SPŠ Pelhřimov, kde mají auto na CNG jako vozidlo autoškoly. Dále dodávku na CNG využívá Nemocnice Jihlava a v srpnu budou HZS Kraje Vysočina slavnostně předána dvě zásahová vozidla rovněž s pohonem na CNG. Na jejich nákup z 50 % přispěla společnost E.ON právě díky projektu Vysočina šetří energii.
Od srpna si navíc všechny nemocnice a ZZS vyzkouší provoz elektrosmartu v úpravě sanitního vozu. Podobný model jezdil v ostrém provozu také u ZZS Hlavního města Prahy – v úzkých uličkách v Praze 1. Půjde ale jen o test možností, nikoliv ostré využití v provozu.

EKONOMIKA CNG:
Výhody alternativního paliva CNG se dají shrnout do tří přídavných jmen – levné, ekologické a bezpečné. Oproti klasickým palivům jsou náklady na pohonné hmoty až o 50 % nižší a v potaz je nutno vzít také nulovou silniční daň u vozidel na CNG. Díky nízké pořizovací ceně tohoto paliva a značným ekologickým výhodám se řadí mezi paliva budoucnosti. Stlačený zemní plyn CNG se vyskytuje v plynné formě, je tvořen cca z 98 % metanem a z důvodu produkce nižšího množství škodlivin při jeho spalování je méně zatěžující k životnímu prostředí než ostatní druhy paliv.
CNG jako pohonné palivo je bezkonkurenčně nejvýhodnější a spoří při každém čerpání hotové peníze. Oproti naftě je možné uspořit cca 35 %. V porovnání s benzínem je to v průměru 50 %. Také ve srovnání s rozšířeným LPG jsou úspory kolem 20 %. Cenová výhoda ovšem není na veřejných CNG stanicích zřetelná na první pohled. Důvodem je zobrazení ceny. Zatímco konvenční paliva včetně LPG se zobrazují v litrech, CNG cena je udávána za kg. Důležitý je přitom obsah energie. A zde jsou velké rozdíly mezi palivy.


Obsah energie v palivech:
CNG    13,3 kWh/kg
Benzín    8,6 kWh/l
Nafta    9,9 kWh/l
LPG    6,8 kWh/l

V 1 kg CNG je tolik energie, kolik odpovídá 1,5 litru benzínu a cca 1,3 litru nafty, popř. 1,9 litru LPG. Z toho pak vycházejí porovnatelné ceny:
LPG 23 Kč/l
Benzín 37 Kč/l
Nafta 37,50 Kč/l
CNG 16 Kč/l