Vysočina Šetří » Novinky

Novinky

Jaké jsou mýty a fakta o CNG?

Jaké jsou mýty a fakta o CNG?

pondělí, 10. února 2014 | Mýtus 1 - CNG je ropný produkt. Není. Zkratka CNG pochází z termínu Compressed Natural Gas, tedy stlačený přírodní plyn (u nás spíše zemní plyn). Naleziště zemního plynu obvykle nekopírují naleziště ropy, dostupnost a cena zemního plynu tudíž není přímo závislá na silně kolísavém a nejistém trhu ropy. Navíc světové zásoby zemního plynu jsou odhadovány i při současné globální spotřebě na 100–150 let.

 

Životní prostředí 2014 – nový grant na podporu environmentální výchovy a osvěty

Životní prostředí 2014 – nový grant na podporu environmentální výchovy a osvěty

středa, 5. února 2014 | „Prostřednictvím nového dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina obcím, školám, školským zařízením a neziskovým organizacím spolufinancování jejich projektů zaměřených na aktivity v oblastech: odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, zdroje a úspory energií. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ komentuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Vysočina zásadně nesouhlasí se snahami o přesun sídla Energetického regulačního úřadu

Vysočina zásadně nesouhlasí se snahami o přesun sídla Energetického regulačního úřadu

pondělí, 27. ledna 2014 | Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dopisem obrátil na ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Cieńciału ve věci zvažovaného přenesení sídla Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z Jihlavy do Ostravy. "Tato změna má být docílena vložením nepřijatelného přílepku novely energetického zákona. Odmítám jakékoliv snahy o přenesení úřadu z Jihlavy, a to tím spíše, že je jako nové sídlo navrhována Ostrava. Sídlo ústředního správního úřadu nelze měnit podle toho, kde má vedoucí či jiný významný zaměstnanec tohoto úřadu bydliště nebo podle jiného soukromého zájmu. Veřejný zájem na přesunu sídla není odůvodněný, podle mého názoru vůbec neexistuje," upozorňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Každý v Kraji Vysočina odevzdal vloni k recyklaci 2,8 kg spotřebičů

Každý v Kraji Vysočina odevzdal vloni k recyklaci 2,8 kg spotřebičů

pondělí, 20. ledna 2014 | Na každého obyvatele Kraje Vysočina připadá, podle předběžných výsledků za rok 2013, celkem 2,8 kg odevzdaných elektrospotřebičů k recyklaci prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN. Kraj se těmito výsledky řadí na 5. místo v České republice.

 

Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná veřejně na internetu

Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná veřejně na internetu

pondělí, 13. ledna 2014 | Rada Kraje Vysočina dnes na svém jednání jednohlasně rozhodla o zveřejnění Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina považuje za žádoucí a vhodné, aby předmětná studie mohla být využita širší veřejností. S ohledem na tuto skutečnost je studie zveřejněna na www.kr-vysocina.cz bezúplatně.

 

Moderní veřejné osvětlení šetří městům peníze

Moderní veřejné osvětlení šetří městům peníze

pondělí, 6. ledna 2014 | Nové, šetrné typy osvětlení jako jsou LED žárovky se prosazují nejen v domácnostech, ale také na městské úrovni. Pouliční lampy vybavené technologií LED dokážou městům ušetřit značné prostředky. I v ČR se veřejné osvětlení modernizuje.

 

Úspory energie v jihlavské nemocnici pokračují

Úspory energie v jihlavské nemocnici pokračují

pondělí, 23. prosince 2013 | V Jihlavské nemocnici pokračují v naplňování strategie zaměřené na úspory energií. V letošním roce proběhne další komplexní zateplení, tentokrát budovy, kde je umístěno oddělení dlouhodobě nemocných. To plní nezastupitelnou roli především při poskytování paliativní péče, dále lůžkové a ambulantní rehabilitace a dialýzy.

 

Sběr starých mobilů na úřadech vynesl Vysočině stříbro

Sběr starých mobilů na úřadech vynesl Vysočině stříbro

pondělí, 16. prosince 2013 | Skončila sběrová akce „Věnuj mobil“ kolektivního systému ASEKOL, do které se v listopadu zapojil krajský úřad i úřady měst Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Během celého měsíce se sesbíralo 193 starých mobilních telefonů. Toto množství znamená v pořadí krajů dělené druhé místo spolu s krajem Jihočeským.

 

Nic nepřijde nazmar. Proto vyhrál ekologického Oskara

Nic nepřijde nazmar. Proto vyhrál ekologického Oskara

pondělí, 2. prosince 2013 | Chovat se rozumně, zodpovědně, ekonomicky i ekologicky. To je životním heslem Jiřího Mariana, který realizoval hloubkou i rozsahem unikátní projekt v Hotelu - vinařství Galant v Mikulově na jižní Moravě. A díky tomu letos v říjnu vyhrál takzvaného ekologického Oskara od E.ONu.

 

Vysočina patří stále k nejčistějším regionům

Vysočina patří stále k nejčistějším regionům

pondělí, 25. listopadu 2013 | Kraj Vysočina má k dispozici první dokument hodnotící výsledky měření kvality ovzduší probíhajícího v rámci řešení projektu „Informační systém kvality ovzduší měření v Kraji Vysočina“. Jedná se o Roční závěrečnou zprávu z měření za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. „Data z měření jsou on-line zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky www.ovzdusivysocina.cz a slouží k informování všech skupin obyvatelstva“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.