Vysočina Šetří » Novinky

Novinky

VIDEO: Speciál k otevření největší rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

VIDEO: Speciál k otevření největší rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

středa, 27. července 2016 | Podívejte se na pořad TV i-Vysočina.cz k otevření rychlonabíjecí stanice pro elektromobily u Humpolce. Do televizního studia přišla řada zajímavých hostů.

 

V Třebíči už mají také plnicí stanici na CNG

V Třebíči už mají také plnicí stanici na CNG

úterý, 26. července 2016 | Ti, kteří jezdí na CNG nově nyní natankují také v Třebíči. Společnost E.ON je novým vlastníkem dvou plniček stlačeného zemního plynu CNG. „Nové plnicí stanice společnost E.ON převzala k 1. červenci a nachází se v Příbrami a Třebíči. Zákazníci tak mají k dispozici další dvě místa, kde mohou plnit CNG levněji díky našemu slevovému ceníku,“ říká Jiří Lachout a dodává, že díky oběma plničkám vzrostl celkový počet veřejných stanic od E.ON na sedmnáct.

 

První Tesla Supercharger v ČR je již v provozu a na Vysočině!

První Tesla Supercharger v ČR je již v provozu a na Vysočině!

pondělí, 18. července 2016 | Na nabíjecí stanici společnosti E.ON v lokalitě Humpolec-Vystrkov bylo nově zprovozněno šest stojanů Supercharger pro automobily značky Tesla. Je to vůbec poprvé, kdy byly tyto speciální stojany umístěny na nabíjecí stanici v České republice. Automobilka Tesla již zařadila stanici Humpolec-Vystrkov do oficiálního seznamu dobíjecích bodů určených pro vozy této značky.

 

VIDEO: Nejmodernější rychlonabíjecí stanice v ČR je otevřena na Vysočině

VIDEO: Nejmodernější rychlonabíjecí stanice v ČR je otevřena na Vysočině

pátek, 24. června 2016 | A je to tady. Česká republika se 24. červnem dostává na mapu států světa, ve kterých si majitelé elektromobilů mohou svého čtyřnohého miláčka dobít na rychlonabíjecí stanici. Je to další důležitý krok na poli ekologie a šetrných energií, proto se slavnostního otevření nedaleko vjezdu na D1 kousek od Humpolce zúčastnili i ministr životního prostředí Richard Brabec nebo hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Cvičení Blackout 2016: 30 cvičných hodin bez elektrické energie

Cvičení Blackout 2016: 30 cvičných hodin bez elektrické energie

středa, 27. dubna 2016 | Hejtman Kraje Vysočina a předseda Krizového štábu Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes v pozdních odpoledních hodinách ukončil štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina na výpadek elektrické energie velkého rozsahu tzv. blackout.

 

VIDEO: Nový rekord v dojezdu na CNG!

VIDEO: Nový rekord v dojezdu na CNG!

pondělí, 14. března 2016 | A je tu nový CNG rekord, který byl zaregistrován do České databanky rekordů 3. března 2016! Volkswagen Caddy TGI na CNG je oficiálním držitelem nového českého rekordu, potvrzeného Agenturou Dobrý den. Marek Tomíšek, šéfredaktor magazínu USPORNE.info, a Petr Vomáčka z ÚAMK, s vozem ujeli na jednu náplň nádrží jen pro stlačený zemní plyn 784,4 km, tedy z Prahy až ke švýcarskému městu Grauholz nedaleko Bernu. Rekordní cesta se uskutečnila na cestě z Prahy do Ženevy na mezinárodní autosalon. Celková spotřeba činila 27,74 kg CNG, což představuje průměrnou spotřebu 3,54 kg/100 km a náklady pouhých 0,85 Kč/km.

 

Znečišťovatelé ovzduší mohou čerpat dotaci na odstranění zápachu

Znečišťovatelé ovzduší mohou čerpat dotaci na odstranění zápachu

čtvrtek, 10. března 2016 | Obtěžování zápachem je problém, se kterým se potýká řada podniků nejen na Vysočině. Zápach ze zemědělských a průmyslových zdrojů souvisí především s umístěním zdrojů v blízkosti obytné zástavby nebo nedostatečným vybavením technologických zdrojů. To by se do budoucna mohlo změnit. „Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí a projektové náměty je možné podávat do 29. dubna letošního roku,“ prozradil radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád. Nejčastějším zdrojem zápachu bývají velkochovy prasat a drůbeže, sklady kejdy, hnoje, kafilérie, ČOV, bioplynové stanice, kompostárny, zpracování biologického odpadu, udírny, lihovary, slévárny, lisovny plastů nebo lakovny.

 

Kořenová čistírna odpadních vod může být řešením pro malé obce

Kořenová čistírna odpadních vod může být řešením pro malé obce

čtvrtek, 10. března 2016 | Malé obce velikosti do 300 obyvatel, které ať už z ekonomických nebo jiných důvodů nestaví klasickou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, můžou zkusit vybudovat kořenovou čistírnu (KČOV). Ta představuje soustavu speciálně upravených jezírek (nádrží) osázených vybranými druhy rostlin, která odpadní vodu z domácností, ale také například z nemocnic, hotelů nebo průmyslových objektů čistí při průtoku hustým porostem. „Na Vysočině funguje přibližně deset podobných čističek, například ji využívají v Pavlínově na Žďársku nebo pod chatovou osadou Okrouhlík u Čížova na Jihlavsku. Další malé obce mají zajištěný jiný přírodně blízký způsob čistění svých odpadních vod, jako například biologické rybníky,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád s tím, že pilotní projekty tohoto druhu čistění odpadních vod by se v regionu mohly objevovat do budoucna častěji.

 

Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další dotace na kotlíky

Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další dotace na kotlíky

pondělí, 22. února 2016 | Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád požádal ministerstvo životního prostředí o nalezení řešení navýšení dalších finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na Kotlíkové dotace pro občany Kraje Vysočina. „O peníze na ekologickou výměnu kotlů je v regionu velký zájem. Kraj Vysočina stále dle zájmu dalších žadatelů o kotlíkovou dotaci disponuje dostatečnou absorpční kapacitou pro navýšení finančních prostředků a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na zajištění řádné administrace i těchto dalších finančních prostředků. Jsme připraveni téměř okamžitě administrovat další peníze,“ avizuje Zdeněk Chlád.

 

Krajské kolo Enersolu poprvé s účastí gymnazistů

Krajské kolo Enersolu poprvé s účastí gymnazistů

pátek, 19. února 2016 | Třináct středních škol a gymnázií se přihlásilo do aktuálního krajského kola soutěže ENERSOL. Ve třech kategoriích porota posuzovala tři desítky prací, které popularizují obnovitelné zdroje energií, snižování emisí a začleňují environmentální výchovu do výuky na středních školách. „Letos poprvé se do soutěže přihlásily i gymnaziální týmy. Nejlepší projekty z každé kategorie budou Vysočinu reprezentovat v celostátním kole v polovině března,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.